Paweł Szpilarewicz

Ambitny trener piłkarski młodego pokolenia

Paweł Szpilarewicz

Trener piłkarski drużyny seniorskiej Wisła Strumień oraz trener indywidualny. Pełni rolę również skauta piłkarskiego działającego na obszarze województwa Śląskiego.